Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997623 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Προκήρυξη του 1ου διαγωνισμού (2011-2012)

Αιγίδα ΥΠΔΒΜΘ 2011 [pdf]

Εγκύκλιος Προκήρυξης ΥΠΔΒΜΘ 2011 [pdf]

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη σχολική χρονιά 2011/12 [pdf]

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με μαθητές τους στο Διαγωνισμό, δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις Δ/σεις Μέσης Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγονται. Επί πλέον παρακαλούνται οι αρμόδιοι καθηγητές να ενημερώνουν άτυπα και την Οργανωτική Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο: philosophia.diagonismos@gmail.com