Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997623 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Πρόγραμμα του 2ου διαγωνισμού (2012-2013)

Φάσεις:

Ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας διεξάγεται σε δύο φάσεις, μια προκριματική και μια τελική. Τα γραπτά παραδίδονται ανώνυμα.

Α. Προκριματική φάση: 16 Φεβρουαρίου 2013

Διεξάγεται τοπικά με την συνδρομή των αρμοδίων γραφείων Δ/σης Μ.Ε. και των τοπικών συνδέσμων φιλολόγων της Π.Ε.Φ.. Περιλαμβάνει δύο αξιολογήσεις: 

α) αξιολόγηση των δοκιμίων (4 έως 6 σελίδων)  από καθηγητές της Μ.Ε. ανά Δ/ση Μ.Ε. και πρόκριση βάσει αυτών των αξιολογήσεων των γραπτών με επιτυχία άνω του 70%. Τα γραπτά που θα έχουν βαθμό επιτυχίας κατώτερο του 70% του άριστα δεν προχωρούν σε δεύτερη αξιολόγηση.

β) τα γραπτά με βαθμό επιτυχίας άνω του 70% του άριστα αποστέλλονται στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού και αξιολογούνται εκ νέου από διορθωτές (πανεπιστημιακούς η/και λειτουργούς Μ.Ε.) που ορίζονται από την Επιτροπή.

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας εξάγεται από τον μεσο όρο του βαθμού της πρώτης και του βαθμού της δεύτερης αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφοράς στην βαθμολογία άνω των τριών (3,0) μονάδων το γραπτό αναβαθμολογείται.

Αποτελέσματα των προκριματικών είναι:

α) η πρόκριση έως 20 μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία για τον τελικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται κεντρικά στο Παν/μιο Πατρών.

β) η πρόκριση των επικρατέστερων μεταξύ των μαθητών που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν την ομάδα μαθητών που θα διαγωνισθεί στον τελικό διαγωνισμό σε ξένη γλώσσα, ο οποίος επίσης διεξάγεται στην Πάτρα, για την ανάδειξη των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ. Η ομάδα αυτή ενδέχεται να συμπίπτει με την ομάδα των 20 προκρινόμενων μαθητών του ελληνικού τελικού ή να αποτελεί υποσύνολό της, εφ΄όσον οι μαθητές αυτοί ή έστω δέκα εξ αυτών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την ΔΟΦ. Στην λογικά δυνατή περίπτωση, κατά την οποίαν μεταξύ των προκρινομένων για τον ελληνικό τελικό δεν συγκαταλέγεται επαρκής αριθμός μαθητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή και για τον διεθνή διαγωνισμό (περί τους οκτώ), προκρίνονται έως το πολύ δέκα (10) ακόμη μαθητές για τον τελικό διαγωνισμό σε ξένη γλώσσα.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στις Δ/σεις Μέσης Εκπαίδευσης ενώ αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

Β. Τελικός διαγωνισμός: 29-30 Μαρτίου 2013

Διεξάγεται στο Παν/μιο Πατρών και περιλαμβάνει δύο διαγωνισμούς:

α) Τελικός του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας: μεταξύ των έως 20 προκριθέντων για την ανάδειξη τριών (3) νικητών. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από δύο βαθμολογητές, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.

β) Τελικός για την εκπροσώπηση στην ΔΟΦ: μεταξύ των προκριθέντων μαθητών για την ανάδειξη δύο (2) νικητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ.  Ο διαγωνισμός διεξάγεται στην ξένη γλώσσα που έχει δηλώσει ο κάθε μαθητής και υποχρεωτικά με χρήση Η/Υ. Από τους μαθητές θα ζητηθεί να αποδείξουν την ικανότητά τους στον χειρισμό της ξένης γλώσσας αναπτύσσοντας ένα θέμα χαμηλής δυσκολίας από τις θεματικές περιοχές του διαγωνισμού σε ένα σύντομο κείμενο (περίπου δύο σελίδων). Τα γραπτά αξιολογούνται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται από την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.

γ) Ημερίδα Φιλοσοφίας και Βράβευση

Η διεξαγωγή των τελικών διαγωνισμών στο Πανεπιστήμιο Πατρών συνδυάζεται με ημερίδα φιλοσοφίας, σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για την Μέση και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ανοικτή για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η αναγόρευση των νικητών και η απονομή των βραβείων γίνεται σε ειδική τελετή. Σημειωτέον ότι οι νικητές των δύο τελικών διαγωνισμών ενδέχεται να είναι τα ίδια πρόσωπα.

Ως βραβείο δωρίζεται στους τρείς επικρατέστερους μαθητές μια σειρά επιλεγμένων βιβλίων φιλοσοφίας. Τα βραβεία χορηγούνται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας) του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.