Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997623 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Πρόγραμμα του 1ου διαγωνισμού (2011-2012)

Φάσεις – Χρονοδιάγραμμα – Ημερομηνίες

Ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας διεξάγεται σε δύο φάσεις, μια προκριματική και μια τελική. Τα γραπτά παραδίδονται ανώνυμα.

 

 

Προκριματική φάση: 18 Φεβρουαρίου 2012

Θα διεξαχθεί τοπικά με την συνδρομή των αρμοδίων γραφείων Δ/σης Μ.Ε. και των τοπικών συνδέσμων του κλάδου των φιλολόγων. Περιλαμβάνει δύο αξιολογήσεις:  

α) αξιολόγηση των δοκιμίων (4 έως 6 σελίδων)  από καθηγητές της Μ.Ε. ανά Δ/ση Μ.Ε. και πρόκριση βάσει αυτών των αξιολογήσεων των γραπτών με επιτυχία άνω του 60%. Τα γραπτά που θα έχουν βαθμό επιτυχίας κατώτερο του 60% του άριστα δεν προχωρούν σε δεύτερη αξιολόγηση.

β) τα γραπτά με βαθμό επιτυχίας άνω του 60% του άριστα αποστέλλονται στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού και αξιολογούνται εκ νέου από διορθωτές (πανεπιστημιακούς η/και λειτουργούς Μ.Ε.) που ορίζονται από την Επιτροπή.

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας εξάγεται από τον μεσο όρο του βαθμού της πρώτης και του βαθμού της δεύτερης αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφοράς στην βαθμολογία άνω των τριών (3,0) μονάδων το γραπτό αναβαθμολογείται. 

Αποτελέσματα των προκριματικών είναι:

α) η πρόκριση έως συνολικά το πολύ 20 μαθητών, που θα κατανέμονται ποσοστιαία στις περιφέρειες ανάλογα προς την συμμετοχή μαθητών από κάθε περιφέρεια, για τον τελικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται κεντρικά στο Παν/μιο Πατρών.

β) η πρόκριση των 10  επιτυχέστερων μαθητών μεταξύ εκείνων που δηλώνουν συμμετοχή και για τον διεθνή διαγωνισμό, ανεξαρτήτως περιφέρειας, για τον τελικό διαγωνισμό για την ελληνική εκπροσώπηση στην ΔΟΦ, που επίσης διεξάγεται στο Παν/μιο Πατρών.

Οι ίδιοι μαθητές μπορούν βεβαίως να προκρίνονται και για τους δύο τελικούς, εφ’ όσον έχουν δηλώσει συμμετοχή και για την ΔΟΦ.

 

 

Τελικός διαγωνισμός: 30-31 Μαρτίου 2012

 

Θα διεξαχθεί κεντρικά στο Παν/μιο Πατρών και περιλαμβάνει δύο διαγωνισμούς:

α) Τελικός του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας (30 Μαρτίου 2012): μεταξύ των έως 20 προκριθέντων για την ανάδειξη τριών (3) νικητών. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από δύο βαθμολογητές, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.

β) Τελικός για την εκπροσώπηση στην ΔΟΦ (31 Μαρτίου 2012, ώρα. 8.00-10.00): μεταξύ των 10 προκριθέντων μαθητών για την ανάδειξη δύο (2) νικητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ.  Ο διαγωνισμός διεξάγεται στην ξένη γλώσσα που έχει δηλώσει ο κάθε μαθητής και υποχρεωτικά με χρήση Η/Υ. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από δύο βαθμολογητές, που θα ορίσει η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.

            γ) Βράβευση: 31 Μαρτίου 2012

Η διεξαγωγή των τελικών διαγωνισμών στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει και χαρακτήρα εορταστικό, πολιστικό.  Για την δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού (31 Μαρτίου 2011) προγραμματίζεται επιστημονική ημερίδα φιλοσοφίας, σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για την Μέση και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ανοικτή για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές, μέσα στην οποίαν προσμένεται να αναδειχθεί τόσο η φιλοσοφική αναζήτηση όσο και η παιδαγωγική σχέση μαθητή και διδασκάλου που οικοδομήθηκε μέσα από την προετοιμασία για τον διαγωνισμό. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την αναγόρευση των νικητών και την απονομή βραβείων. Σημειωτέον ότι οι νικητές των δύο τελικών διαγωνισμών ενδέχεται να είναι τα ίδια πρόσωπα.