Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997231 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Εγκύκλιος του 10ου διαγωνισμού (2020-2021)

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου (κατόπιν ερωτημάτων σας).

Πάτρα, 25-01-2021

Εισαγωγικά

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική και τα ισχύοντα σχετικά με Μαθητικούς Διαγωνισμούς, οι κατά τόπους ΔΔΕ υποστηρίζουν σε κάποιο βαθμό την διοργάνωση.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, που έχει την έγκριση του Υπουργείου, η προκριματική φάση οργανώνεται κατά τόπους με διοικητική/οργανωτική υποστήριξη των ΔΔΕ.

Για την καλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που μας έχουν τεθεί σχετικά με τις ανάγκες που εκ των πραγμάτων προκύπτουν την φετινή χρονιά λόγω της πανδημίας Covid-19, έχουμε προβλέψει δυο εναλλακτικά Σενάρια τα οποία προσδιορίζουμε αναλυτικά παρακάτω:

 •                      Τοπικές Επιτροπές:

Εφ’ όσον έχουν δηλώσει κάποια σχολεία ενδιαφέρον, οι αρμόδιες ΔΔΕ συγκροτούν μια Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συντονίσει ενιαία για τα σχολεία της περιοχής της την πρώτη φάση του Διαγωνισμού (η συγκρότηση και ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων).

 •                      Εξεταστικά Κέντρα:

Οι ΔΔΕ ορίζουν – σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα σχολεία – ένα σχολείο στο οποίο θα διεξαχθεί η προκριματική φάση του Διαγωνισμού. Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο για την αποστολή των θεμάτων, εκτυπωτή και φωτοτυπικό μηχάνημα

 • Ορισμός Διορθωτών και Επιτηρητών:

Οι επιτηρητές θα ορισθούν από τις ΔΔΕ (ή όπως αναθέσουν τις αρμοδιότητες οι ΔΔΕ κατά την συγκρότηση των Επιτροπών).

Στην περίπτωση των διορθωτών θα παρακαλούσαμε να γίνουν προτάσεις από τους αρμόδιους Συμβούλους Φιλολόγων.

Επίσης, τόσο ως προς τις διορθώσεις όσο και ως προς τις επιτηρήσεις, αυτονόητο θεωρούμε ότι θα τηρηθούν οι επιταγές μιας αξιοκρατικής δεοντολογίας υπ’ ευθύνη των Προέδρων των Επιτροπών.

Επίσης, σημειώνουμε ότι στην διοργάνωση συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.).

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  από  τις  ΔΔΕ

Σε κάθε περίπτωση, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ οι αρμόδιες ΔΔΕ να ενημερώσουν την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά (βλ. ταχυδρομική διεύθυνση πιο κάτω) είτε στην ηλ. διεύθυνση: philosophia.diagonismos@gmail.com σχετικά με:

 • την συμμετοχή σχολείων της περιοχής τους στον διαγωνισμό – η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των μαθητών ορίζεται έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021
 • τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών
 • το σχολείο που ορίσθηκε ως εξεταστικό κέντρο, και
 • την διεύθυνση του ηλ. ταχυδρομείου του σχολείου (e-mail) στην οποία θα σταλούν τα θέματα κατά την ημέρα του Διαγωνισμού (Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021), καθώς και αριθμό φαξ (για περίπτωση ανάγκης!)

 

Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για την αποστολή των θεμάτων.

 • Δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Ο μαθητής/ η μαθήτρια που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα/δήλωση συμμετοχής που θα βρει στον ιστότοπο του Διαγωνισμού: https://contest.philosophy-upatras.gr/

Μόλις συμπληρώσει τα στοιχεία του/της, εκτυπώνει τη φόρμα, κατόπιν, την υποβάλλει (ΠΡΟΣΟΧΗ! 1ο βήμα: εκτύπωση, 2ο βήμα: υποβολή).

Ο μαθητής/ η μαθήτρια παραδίδει την εκτυπωμένη φόρμα στη Διεύθυνση του Σχολείου του/της, μαζί με το Έντυπο Γονικής Συναίνεσης (βρίσκεται αναρτημένo στο πεδίο «Έγγραφα» στον ιστότοπο του διαγωνισμού). Ο Διευθυντής/H Διευθύντρια του Λυκείου, στη συνέχεια, αποστέλλει στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης τη λίστα (σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ., ένα αρχείο excel) με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μαθητών, με την ένδειξη για τον 10ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η 18η Φεβρουαρίου 2021.

 •                      Προκριματική Εξέταση (κατά τόπους οργανωμένη από τις ΔΔΕ)

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 9.30-12.30

 

Ειδικά για την φετινή χρονιά, παρακαλούμε την προσοχή και την κατανόησή σας καθώς έχουν προβλεφθεί δυο σενάρια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στο Σενάριο 1 ο διαγωνισμός θα γίνει όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει απαγόρευση, βάσει αποφάσεων της πολιτείας, για την λειτουργία των Λυκείων της χώρας. Ειδικότερα, για το Σενάριο 1 η διαδικασία είναι η εξής:

Αποστολή θεμάτων

 • Τα θέματα θα σταλούν από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαξ μόνο αν υπάρξει ανάγκη ή αν είναι αδύνατη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνεπώς δεν απαιτείται ειδικός στην πληροφορική για την παραλαβή των θεμάτων.
 • Θέματα

      Θα τεθούν τρία (3) θέματα μέσα από την ενιαία θεματική περιοχή του Διαγωνισμού, από τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν να αναπτύξουν το ένα (1).  Λεπτομέρειες θα βρείτε στο: www.contest.philosophyupatras.gr, επιλογή από τα Έγγραφα της αρχικής σελίδας: Κανονισμός, εκεί και ως αρχείο pdf.

 • Έκταση Δοκιμίων:

      ως ενδεικτικό μέτρο δίνουμε τις 3-5 σελίδες, χωρίς αυτό να είναι τυπικό κριτήριο.

 • Ανωνυμία:

      Παρακαλούμε τα δοκίμια  να παραδίδονται  στους  διορθωτές  ανώνυμα. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να τηρηθεί πραγματικά η ανωνυμία στις τοπικές εξετάσεις σε περίπτωση  μίας ή δύο συμμετοχών. Σε κάθε περίπτωση, βασιζόμαστε στην ακεραιότητα των διορθωτών συναδέλφων. (Ίσως  υπάρχει  δυνατότητα  να χρησιμοποιηθούν τετράδια πανελληνίων [παλαιών ετών κλπ.] ή να τηρηθεί με άλλον τρόπο η ανωνυμία για τον διορθωτή – όπου αυτή δεν αποκλείεται εκ των πραγμάτων.  Για την διόρθωση των γραπτών που θα σταλούν στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού  θα εξασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση η ανωνυμία. Εδώ μάλιστα κατά την  φάση της διόρθωσης θα φροντίσουμε ώστε να μην είναι γνωστός  ούτε ο τόπος  προέλευσης.)

Στην εξαιρετική και έκτακτη περίπτωση που δεν θα είναι επιτρεπτές οι μετακινήσεις προς το εξεταστικό κέντρο βάσει αποφάσεων της πολιτείας, προσδιορίζουμε ως Σενάριο 2 την παρακάτω διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης. Οι διαγωνιζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν προβλέψει για την ύπαρξη των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μέσων στην οικία τους. Για το Σενάριο 2 η διαδικασία είναι η εξής:

 

 

 

 

 • Αποστολή θεμάτων.

Τα σχολεία που έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό (κάμερες, ηχεία) για την  λειτουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Webex  η οποία θα χρησιμοποιηθεί  για την διεξαγωγή της εξέτασης.

 • Τα θέματα θα σταλούν στο εξεταστικό κέντρο που έχει οριστεί από τις ΔΔΕ. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο η επιτήρηση της ροής της εξέτασης είναι έργο των μελών της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΤΟΕ). Είναι σημαντικό ειδικά για την φετινή εξέταση να είναι παρών εκπαιδευτικός με εξειδίκευση ή τουλάχιστον καλή γνώση σε ζητήματα υπολογιστών ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύψουν.
 • Τα θέματα θα σταλούν ως αρχείο word και τα μέλη των ΤΟΕ αποστέλλουν με τη σειρά τους μέσω της πλατφόρμας Webex τα θέματα στους διαγωνιζόμενους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης να έχουν ανοιχτές τις κάμερες.
 • Οι μαθητές θα «κατεβάσουν» το αρχείο στον υπολογιστή τους, θα απαντήσουν στα θέματα και θα αποθηκεύσουν το νέο αρχείο (πάλι ως word, όχι pdf) με τις απαντήσεις τους, γράφοντας μόνο το Εξεταστικό Κέντρο και όχι το ονοματεπώνυμό τους, για λόγους ανωνυμίας (π.χ 2ο ΓΕΛ Αθήνας). Έπειτα θα το αποστείλουν στο εξεταστικό κέντρο της ΔΔΕ τους (είτε μέσω της webex είτε στο mail του εξεταστικού κέντρου), αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους στο «σώμα» του μειλ.
 • Οι επιτηρητές θα αντιστοιχίσουν τα ονοματεπώνυμα των μαθητών με έναν αριθμό και θα είναι οι μόνοι οι οποίοι θα έχουν γνώση αυτής της αντιστοίχισης. Στην συνέχεια τα αρχεία με τις απαντήσεις των μαθητών θα σταλούν για βαθμολόγηση.
 • Μετά το πέρας της βαθμολόγησης οι ΤΟΕ φτιάχνουν φάκελο στον υπολογιστή όπου κάθε αρχείο θα είναι αποθηκευμένο με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο αρχείο του κάθε διαγωνιζόμενου και το Εξεταστικό κέντρο (π.χ. Γραπτό_6_2o ΓΕΛ Αθήνας)
 • Έπειτα ο φάκελος αυτός με τις απαντήσεις μετατρέπεται σε μορφή zip με το όνομα «Απαντήσεις μαθητών_ΔΔΕ» (π.χ. «απαντήσεις μαθητών_ΔΔΕ Αχαΐας»).
 • Οι ΤΟΕ, μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα πρέπει να αποστείλουν στο mail του διαγωνισμού μας philosophia.diagonismos@gmail.com, τα κάτωθι:
 1. Τον φάκελο zip με τα αρχεία/απαντήσεις των μαθητών
 2. ένα αρχείο με την αντιστοίχιση του γραπτού προς τον αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο του μαθητή και
 • σκαναρισμένη την λίστα με τα ονοματεπώνυμα των διαγωνιζόμενων (θα σταλεί την ημέρα της εξέτασης)
 • Οι μαθητές στέλνουν τις απαντήσεις τους στο εξεταστικό κέντρο της περιοχής τους, όχι στο μειλ του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε αρχείο με απαντήσεις έρθει στο μειλ μας (είτε επειδή δεν πρόλαβε τον χρόνο είτε για όποιον άλλο λόγο) δεν θα γίνει δεκτό.
 • Θέματα: Θα τεθούν τρία (3) θέματα μέσα από την ενιαία θεματική περιοχή του Διαγωνισμού, από τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν να αναπτύξουν το ένα (1). Λεπτομέρειες θα βρείτε στο: www.contest.philosophyupatras.gr, επιλογή από τα Έγγραφα της αρχικής σελίδας: Κανονισμός, εκεί και ως αρχείο pdf.
 • Έκταση Δοκιμίων:

      ως ενδεικτικό μέτρο δίνουμε τις 3-5 σελίδες, χωρίς αυτό να είναι τυπικό κριτήριο.

 • Ανωνυμία:

Για την διατήρηση της ανωνυμίας στο Σενάριο 2 παρακαλούμε να τηρήσετε την διαδικασία της αντιστοίχισης που περιγράφουμε παραπάνω. Για την διόρθωση των γραπτών που θα σταλούν στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού  θα εξασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση η ανωνυμία. Εδώ μάλιστα κατά την  φάση της διόρθωσης θα φροντίσουμε ώστε να μην είναι γνωστός  ούτε ο τόπος  προέλευσης.)

 

 •                      Διόρθωση – Βαθμολογία:
  • «Άριστα» είναι το 20.
 • Κριτήρια για την διόρθωση θα είναι η σαφήνεια και ακρίβεια στην χρήση των εννοιών, η σωστή κατανόηση των πηγών (ενδιαφέρει η κριτική ικανότητα – αυτοδύναμη ερμηνευτική προσέγγιση βάσει γνώσεων, δεν πρόκειται όμως για εξέταση γνώσεων για το κείμενο), η συγκρότηση και ενότητα του δοκιμίου και, τέλος, η ικανότητα του μαθητή να δώσει τις δικές του προεκτάσεις και να χρησιμοποιήσει μεθοδικά και συστηματικά, όσα έχει κατανοήσει, για να διατυπώσει την δική του αυτοδύναμη κρίση, όπου του ζητηθεί.
 • Ανά συντελεστή βαρύτητας θα πρέπει κατά τη διόρθωση να τηρηθεί το ακόλουθο μέτρο
 1. Άμεση θεματική συνάφεια με το υπό εξέταση θέμα ή φιλοσοφικό ζήτημα (έως 3 βαθμοί)
 2. Φιλοσοφική στοιχείωση του θέματος (έως 5 βαθμοί)
 3. Πειστικότητα και προσφορότητα των χρησιμοποιουμένων επιχειρημάτων (έως 4 βαθμοί)
 4. Λογική συνέπεια και συνοχή του γραπτού (έως 4 βαθμοί)
 5. Πρωτοτυπία σκέψης, λόγου και έκφρασης του συμμετέχοντος (έως 4 βαθμοί)
 • Όλα τα γραπτά διορθώνονται από δυο βαθμολογητές. Τα γραπτά που έχουν Μέσο Όρο από τους δυο βαθμολογητές μεγαλύτερο ή ίσο του 16 αποστέλλονται στο Τμήμα για δεύτερη διόρθωση από την Οργανωτική Επιτροπή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μ.ο. των δύο βαθμών. Σε περίπτωση όπου υπάρχει απόκλιση άνω των 3 μονάδων μεταξύ των δυο βαθμολογητών, τα γραπτά θα πρέπει να αποστέλλονται και αυτά στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΠΠ.  
 • Τα γραπτά που έλαβαν κάτω του 16 παραμένουν στην τοπική εξεταστική επιτροπή.
 • Παρακαλούμε πολύ να μην γίνεται προσπάθεια αποφυγής μιας χαμηλής βαθμολόγησης, αλλά οι συνάδελφοι να παίρνουν ένα μέρος της ευθύνης αυτής της επιλογής, καθώς, εάν μετατεθεί όλη η ευθύνη στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, θα είναι αδύνατον η Επιτροπή να ανταποκριθεί.
 • Μαθητές με δυσλεξία έχουν δικαίωμα να βαθμολογηθούν αφού αναγνώσουν το γραπτό τους ενώπιον των διορθωτών. Εάν η επίδοση δυσλεκτικού/ης μαθητή/τριας αξιολογηθεί με βαθμό > 16 παρακαλούμε να μας αποστέλλεται μαζί με το γραπτό και η ανάγνωση του μαθητή καταγεγραμμένη ψηφιακά σε CD/DVD ή σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού δέκτη, όπως πχ στικάκι USB ή αρχείο mp3/Wav ως παράρτημα σε ηλεκτρονική επιστολή (email) προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαγωνισμού: philosophia.diagonismos@gmail.com

 

Η προαναφερθείσα διαδικασία βαθμολόγησης ισχύει και για το Σενάριο 2 της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διαφορά ότι οι βαθμολογητές θα αναγράφουν τον βαθμό και το ονοματεπώνυμό τους σε κάθε ένα από τα απαντητικά αρχεία docx που έχουν λάβει από τους μαθητές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ!

 • Παρακαλούμε ώστε τα γραπτά για την περίπτωση όπου η εξέταση γίνεται ως είθισται (Σενάριο 1) να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός μιας εβδομάδας από την εξέταση. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τον προγραμματισμό και οργάνωση της τελικής φάσης.

 

  Τα γραπτά να σταλούν με απλό ή με εξπρές ταχυδρομείο, αλλά όχι συστημένα, διότι αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει πολύ την παραλαβή εντός του Πανεπιστημίου.

 

 Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας

για τον   Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας

υπ’ όψιν: κος Μιχάλης Χριστοδούλου (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Φιλοσοφίας)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη 26500 ΡίοΠάτρα

 

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία,

 

Οργανωτική Επιτροπή Τμήματος Φιλοσοφίας για τη

Διεξαγωγή του Διαγωνισμού του

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου