Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997623 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Αρχεία του 5ου διαγωνισμού (2015-2016)

ΕΓΓΡΑΦΑ για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΘ

Εγκύκλιος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Επιστολή σχετικά με την “ύλη”, τα “θέματα” και την “αξιολόγηση” – με αφορμή ερωτήσεις σας

 

 

Για θέματα που αφορούν στο επιστημονικό μέρος της προετοιμασίας του Διαγωνισμού μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους καθηγητές:

 

1η θεματική περιοχή:

Κόντος Παύλος, Αν. Καθηγητής ΠΠ,
pkontos@upatras.gr  

 

 

2η θεματική περιοχή:

Μιχαλάκης Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής ΠΠ,
micha@upatras.gr

Περδικούρη Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΠΠ,
e.perdikouri@upatras.gr

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

  • 1η θεματική περιοχή:

  «Το κακό βρίσκεται παντού γύρω μας και μέσα μας.» 

 

ΠΗΓΕΣ

 

Ευριπίδης, Μήδεια [Υπάρχουν πολλές μεταφράσεις. Θα προτείναμε αυτές των Γ. Γιατρομανωλάκη (εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2013) και Θ. Στεφανόπουλου (εκδόσεις Κίχλη, 2012)].

Ζ. Ζ. Ρουσσώ, Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, μετ. Μ. Αλεξίου – Καναγκίνη, Σύγχρονη Εποχή, 2010. Δεύτερο μέρος της δεύτερης πραγματείας.

Hannah Arendt, Το ολοκληρωτικό σύστημα, μετ. Γ. Λάμψας, Ευρύαλος, 1988. 4ο Κεφάλαιο.

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Jean Starobinski,  Ζαν-Ζακ Ρουσώ, Η διαφάνεια και το εμπόδιο, μετ. Κ. Παπαγιώργης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005. Κεφάλαια ΙΙ-ΙΙΙ.

 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

 

 

  • 2η θεματική περιοχή:

  

«Γιατί να είναι κανείς ηθικός;»

 

ΠΗΓΕΣ  

 

Πλάτων, Πολιτεία II, 358 e 3-360 d 7 (για το δαχτυλίδι του Γύγη).

Πλάτων, Γοργίας  466 d 6-480 b 5 (θέση ότι είναι προτιμότερο να αδικηθεί κανείς, παρά να αδικήσει).

Immanuel Kant, Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, Εισ.- Μετ.- Σχόλια Γ. Τζαβάρας, Δωδώνη, Αθήνα, 1984. σ. 80-83.

John Stuart Mill, Ωφελιμισμός, Πρόλ.- Μετ.- Σχόλια Φ Παιονίδης, Πόλις, Αθήνα, 2002. Κεφάλαιο 3ο .

Rachels, Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας, Μετ. Ξ. Μπαμιατζόγλου, Επιμ. Φ. Παιονίδης, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, 2012. Κεφάλαιο 5ο (για τον Ηθικό Εγωισμό).

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

Rachels, Στοιχεία  Ηθικής Φιλοσοφίας, Μετ. Ξ. Μπαμιατζόγλου, Επιμ. Φ. Παιονίδης, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, 2012. σ.σ. 141-174.

 

Τζούλιαν Μπαγκίνι και Πήτερ Φόσλ, Τα Εργαλεία της Ηθικής, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2014. σ.σ. 134-138.

 

Μπάλλα, Χλόη, Πλατωνική Πειθώ: Από τη Ρητορική στην Πολιτική, Πόλις, Αθήνα, 1997. σ.σ. 61-73.

 

Bormann, Karl, Πλάτων, Μετ. Ι. Καλογεράκος, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2006. σ.σ. 34-49.

 

Taylor, A., E., Πλάτων, Ο άνθρωπος και το έργο του, Μετ. Ι. Αρζόγλου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1992. σ.σ. 138-165.

 

Plochmann, G., K., & Robinson, F., E., A friendly companion to Platos Gorgias, Southern Illinois University Press, U.S.A., 1988. p.p. 73-100.

 

Stauffer, Devin, The unity of Plato’s Gorgias: Rhetoric, Justice and the Philosophic Life, Cambridge University Press, 2006. p.p. 50-81.

 

 

 

 

Παραδείγματα θεμάτων