Γραμματεία Διαγωνισμού: 2610-997231 philosophia.diagonismos@gmail.com
Select Page

Ανακοίνωση 04.01.2018

Ανακοινώνουμε ότι στο πεδίο του καταλόγου Αρχεία έχει αναρτηθεί Εγκύκλιος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, στην οποία καταγράφονται όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά βήματα για την διεκπεραίωση της προκριματικής εξέτασης, όπως, επίσης, και άλλα ζητήματα...